Fågellokaler

Här beskrivs några av de fågellokaler som vi besöker under de guidade turerna.

Backlandskapet 
Svedala och Skurups kommun – en kuperad och viltrik kulturbygd som lockar mängder av gäss och rovfåglar om vintern.

Bunkeflo strandängar och Klagshamns naturreservat
Malmö stad   lättillgängliga strandängar och ett varierat skogs- och ängslandskap som lämpar sig utmärkt för alla sorters vårfåglar.

Drakamöllan 
Kristianstad kommun – gammalt hävdat landskap som genljuder av sommargyllingens sång om försommaren.

Falsterbo och Skanörs ljung
Vellinge kommun – en av Europas mest förnäma sträcklokaler och mest känt för den stora ansamlingen av rovfåglar om hösten.

Fyledalen
Ystad och Tomelilla kommun – en långsträckt dal med häckande kungsörn, klövvilt och sällsynta orkidéer.

Hagestad naturreservat (Backåkra)
Ystad kommun – kargt strandlandskap och strandskog på Österlens södra kust med gök, sommargylling, trädlärka, vaktel och kornsparv.

Haväng och Ravlunda
Simrishamns kommun – pastoral ängsmark vid havet på Österlen.

Hovs hallar
Båstad kommun – dramatisk klippkust på norra Bjärehalvön med bra havsfågelskådning om höstarna.

Håslövs ängar
Kristianstad kommun – fågelrik ängsmark vid Hammarsjön  där dubbelbeckasinen spelar i maj på sin väg mot fjällen.

Kristianstad vattenrike
Kristianstad kommun – Sveriges fågelrikaste område, en mosaik av skogar, vattendrag, sjöar och strandängar, med 130 häckande arter och dubbelt så många observerade.

Kåseberga
Ystad kommun – flera hundra tusen ejdrar rundar kusten nedanför Ale stenar i mars och april.

Kullen
Höganäs kommun – dramatisk klippkust och vackert böljande skogs- och ängslandskap. Bra för flyttande havsfåglar på hösten.

Malmös parker 

Malmö stad – stadsnära natur som bjuder på oväntat bra fågelskådning ett par stenkast från hemmet.

Nordöstra Skåne
Osby och Östra Göinge kommun – skogsbygd med många sjöar, myrar och mossar där ugglor, hackspettar och skogshöns spelar om vårarna.